top of page
User Name

12 Year Anniversary of Losing My Lower Limb

אסירת תודה על שאיבדתי את הרגל בלבד

אני חזקה, אנרגטית, אמיצה, אינטליגנטית, משיגת מטרות, חסרת אנוכיות ובעלת חוסן נפשי. בדיוק לפני 12 שנה (19/4/2006) יצאתי לטיול מצפון ניגריה למערב ניגר