top of page
User Name

How Faith Helped Me Survive a Car Accident

למצוא שמחה בחיים באמצעות האמונה

22 בדצמבר 2017 יכול היה להיות היום האחרון שלי עלי אדמות, אבל לאלוהים היו תוכניות אחרות בשבילי. כשהתאונה אירעה לא הרגשתי כלום בהתחלה, פשוט קיבלתי את מה שקרה. חשבתי שאני עומדת למות, וידעתי שלפחות השתניתי, דיברתי את דבר האלוהים ואהבתי את אלה היקרים לי ביותר. נישקתי את בני במה שחשבתי שתהיה הפעם האחרונה ואמרתי לו שאני אוהבת אותו. ידעתי שאם אשרוד תהיה לי פציעה, אבל אזכה לומר שזה עדיין לא הזמן שלי למות.

כ