top of page
User Name

A Dream Comes True for Samanta Bullock: London Fashion Week

כיסא הגלגלים שלי אינו מכשול

עם רקע באופנה, אני נלהבת מאופנה לבעלי מוגבלות ומנהלת אורח חיים בריא ופעיל. אני גרה בלונדון ונלהבת לשתף את הידע שלי ואת חוויות החיים כדי להעלות את המודעות למוגבלויות, אופנה ואורח חיים בריא. אני כבר בכיסא גלגלים מ-1992 ושיחקתי טניס כסאות גלגלים משנת 2003 עד 2009, כשייצגתי את ברזיל וזכיתי במדליית כסף בזוגות במשחקים הפראלימפיים ב-2007. אני הוכחה חיה לכך שכיסא גלגלים לא צריך להיות מכשול להשגת כל המטרות שלי. נולדתי ב-1978 בריו גראנדה דו סול בברזיל, חיי הש