top of page
User Name

When Inspiration Porn is Simply Inspiration

מהו פורנו השראתי?

לפי האפינגטון פוסט, פורנו השראתי מתרחש כשההישגים של אנשים הם מעוררי השראה בשל העובדה שיש להם מוגבלות. הרבה אנשים עם מוגבלות תופסים את המונח פורנו השראתי כשלילי. האפינגטון פוסט: "זוהי בעיה משום שאנשים עם מוגבלות אינם קיימים כדי לעורר השראה באחרים, ופשוט לחיות עם מוגבלות זה לא משהו שצריך לעורר אנשים אחרים". רוב האנשים עם מוגבלויות אינם רואים את הערך בשיתוף ההישגים שלהם עם העולם או כשמדברים על ההישגים שלהם בתקשורת כי הם יכולים לסיים את בית הספר התיכון או להשיג מקומות עבודה בדיוק כמו עמיתיהם הבריאים.

What is inspiration porn?

According to the Huffington Post, inspiration porn occurs when someone’s accomplishments are inspirational due to the fact that they have a disability. A lot of people with disabilities view the term inspiration porn negatively. The Huffington post also states, “It’s a problem because disabled people don’t exist to inspire others, and simply living with a disability isn’t something that should inspire other people.” Most people with disabilities don’t see the value in sharing their accomplishments with the world or having their accomplishments talked about all over the media because they are able to graduate high school or obtain jobs just as their able-bodied peers do.

לחיות כדי לעורר השראה עם שיתוק מוחין

אני, כאישה עם מוגבלות בתנועה ובשרירים הידועה בשם שיתוק מוחין, חולקת על התפיסה הרווחת של פורנו השראתי. פעם הייתי מסתירה את המוגבלות שלי כי לא רציתי להיראות כבלתי מסוגלת או שונה, אבל כשעברתי שלושה ניתוחים ששינו את חיי בצורה דרמטית ואיבדתי בני משפחה וחברים באירועים טראומטיים שונים בשלושת השנים האחרונות, הבנתי שהחיים שלי נועדו להיות שונים ולעורר השראה.

Live to Inspire with Cerebral Palsy

I, a woman with a movement and muscle disability known as Cerebral Palsy, have to disagree with the views behind inspiration porn. I used to be one who hid my disability because I didn’t want to be viewed as incapable or different, but as I have gone through three surgeries that have changed my life dramatically and lost family and friends through different traumatic events in the last three years, I have realized that my life has always been one that is different and meant to inspire others.

הגדרה מחדש לפורנו השראתי

אני לא צריך להחליף את החלום של הליכה על הבמה ב הסיום במכללה באמצעות הכיסא שלי רק בגלל שאני מפחד להיראות שונה כשאני משתמש ההליכון שלי. כמו כן, אם התקשורת רוצה לחלוק את הסיפור שלי שונה כדי לוודא כמו אנשים רבים ככל האפשר להיות מודעים לכך שלא משנה את ההבדל, החלומות של אנשים יש ערך, אני מברך על הרעיון ואתה צריך גם. לא עברתי שלוש ניתוחים בתוך שלוש שנים כדי לשפר את חיי רק כדי להסתיר את מה שעבדתי קשה כדי להתגבר עליו. אני מאמין שכולנו שונים בדרך כלשהי כדי לשמור על העולם הזה מעניין ואנחנו לא צריכים להתבייש בדרכים אנשים לבצע משימה או לחלוק את ההישג הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים להיפטר מהמונח "פורנו של השראה", אבל לא באופן שבו אתה חושב. אני חושב הרעיון של פורנו השראה עדיין צריך להתקיים; אנחנו צריכים להשתמש ההבדלים שלנו כדי לעורר את עצמנו ואחרים כדי להשיג את מה שחשבנו לא היה אפשרי, אבל פשוט פשוט לקרוא לזה השראה. לחבק את ההבדל שלך להיות ההבדל כי זה מבחינה טכנית מה ההשראה מייצג.

Redefining inspiration porn

I shouldn’t replace the dream of walking across the stage at college graduation by using my wheelchair just because I’m afraid of looking different when I use my walker. Also, if the media wants to share my different story to make sure as many people as possible become aware that no matter their difference, people’s dreams have value, I welcome the idea and you should too. I didn’t go through three surgeries in three years to improve my life just to hide what I worked hard to overcome. I believe we are all different in some way to keep this world interesting and we should not be ashamed of the ways people accomplish a task or share that accomplishment. I think we should get rid of the term "inspiration porn," but not in the way you think. I think the idea of inspiration porn should still exist; we should use our differences to inspire ourselves and others to accomplish what we thought wasn’t possible, but just simply call it inspiration. Embrace your difference to be the difference because that is technically what inspiration stands for.

4 views0 comments

Commenti


See the world through the eyes of someone with a disability (Cerebral Palsy).

Country:

Author:

Aly Brown

More stories by this Author

The Effect of Discrimination on People with Disabilities

Aly Brown

Wheelchairs and Disabilities Don't Determine Intelligence

Aly Brown

How yoocan has saved my faith

Aly Brown

Hold onto hope, Accept Reality or Do a Little Bit of Both?

Aly Brown

Life Constantly Changes; Learn to Keep Rolling

Aly Brown

The Roller Coaster of Emotions with Cerebral Palsy

Aly Brown

I Can and I Will- Cerebral Palsy Awareness On Halloween

Aly Brown

I Am Ordinary With a Special Story: Living With Cerebral Palsy

Aly Brown

Appreciating Life After Tragedy

Aly Brown

How Coming To Terms With My Condition Has Freed Me

Aly Brown

Share Your Sparkle: Living With Cerebral Palsy

Aly Brown

The Reassurance I Need Because of Living With A Disability

Aly Brown

The Continued Hopes With Cerebral Palsy

Aly Brown

Related Service Provider

People's Parking Limited
Living Well at Home Ltd
iansyst Ltd
British Blind Sport
Tower of David Museum
Accessible Nepal

Realated Products

The Sensory Zoo

101 Accessible Vacations: Travel Ideas for Wheelers and Slow Walkers

321 Down Street (Volume 1)

A Guide to Living with Ehlers-Danlos Syndrome (Hypermobility Type)

5K, Ballet, and a Spinal Cord Injury

Body Positive Power: Because Life Is Already Happening and You Don't Need Flat Abs to Live It

More Products
Combot
Userway